Karcher Centar Confix Novi Sad prodaje i predstavlja kompresorske čistače toplom vodom za različite profesionalne zahteve. Sve mašine u nazivu sadrže skraćenicu HDS, koriste grejače na diesel gorivo, ili elektro grejače. Mobilne su na šasiji sa točkovima, integralno se opremaju sistemima za zaštitu od stvaranja kamenca u instalaciji, koriste RM-110 advance omekšivač, opremljene su sistemima za zaštitu od rada na suvo, sigurnosnim visokopritisni ventilima, termostatskom zaštitom, kontrolne sonde temperature sagorellih gasova. Pored rezervoara za doziranje sredstva za pranje imaju i rezervoar za gorivo grejača. Vodu mogu da zagrevaju do 80*C, a modeli koji imaju kapacitet grejača da stvore vodenu paru rade do 150*C. Dele se na klase Compakt, Medium, High Class u zavisnosti od protoka i radnog pritiska.  Sve mašine mogu raditi u režimu hladna voda.
Posebnu grupu čine stacionarne mašine za pranje pod visokim pritiskom, koje mogu imati i Gasni grejač.

VIDI LISTU ZATVORI
Scroll